BodyCombat - Less mills

Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van Denge Sport gevestigd aan de De Maten 6, 8265 VA in Kampen, KvK-nummer 53047389 Denge Sport is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij jouw lidmaatschap Denge Sport , bij gebruik van de website www.dengesport.nl (‘website‘) of onze app. In dit Privacy Statement beschrijven wij op welke wijze wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Op de verwerking van jouw gegevens is wet- en regelgeving van toepassing op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Denge Sport verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

Denge Sport verzamelt en verwerkt bij het aangaan van een denge sport abonnement jouw persoonsgegevens, in ieder geval je NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer en telefoonnummer. Als je via je werkgever bent aangesloten bij Bedrijfsfitness Nederland, worden je gegevens via je werkgever verzameld en verwerkt.


Als je eenmaal een Denge Sport abonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bijvoorbeeld iedere keer wanneer je onze club bezoekt, als je reageert op onze sociale media uitingen of door gebruik van het My Wellness systeem.


Ook is het mogelijk dat overige informatie met betrekking tot je lidmaatschap en/of bezoek van de website en app (aantal bezoeken, voorkeuren, betalingsgegevens, etc.) wordt verzameld en verwerkt

Zonder verwerking van jouw persoonsgegevens, kan denge sport haar diensten niet aan je leveren. We kunnen dan bijvoorbeeld geen lidmaatschapspas aanmaken, waardoor het verkrijgen van toegang tot denge sport club voor jou niet mogelijk is. Je persoonsgegevens worden dus gebruikt ter registratie en uitvoering van je lidmaatschap. Daarnaast zal denge sport deze gegevens gebruiken om je per post, per email of anderszins te informeren over producten, diensten of speciale acties van denge sport.

Je persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze website of onze diensten te verbeteren. denge sport kan je ook na afloop van je lidmaatschap benaderen voor marketing doeleinden, tenzij je hebt aangegeven geen marketing gerelateerde berichten van denge sport te willen ontvangen.

Onze website maakt gebruik van (tijdelijke) cookies. Een cookie is een kleine hoeveelheid data, die een server naar jouw browser stuurt, met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server
teruggestuurd wordt. Op die manier kan de server jouw browser eenvoudig opnieuw herkennen.

Denge sport werkt samen met partners, bijvoorbeeld voor het aanbieden van onze diensten zoals My Wellness systeem of het incasseren van openstaande facturen. Het kan dus voorkomen dat wij je persoonsgegevens aan die partners verstrekken. Van onze partners verlangen wij, dat zij tenminste voldoen aan de AVG. Zij moeten voorzichtig omgaan met jouw persoonsgegevens en het is hen verboden om jouw gegevens ergens anders voor te gebruiken dan waarvoor ze aan hen zijn verstrekt.

Denge sport kan je persoonsgegevens delen met derden om een kredietrisicotoets uit te voeren. Op basis van de informatie die hiermee verkregen wordt, kan denge sport je alternatieve betaalopties aanbieden. Indien je na facturatie niet tot betaling over gaat, zullen jouw gegevens worden opgenomen in de schuldendatabase van deze derden.

Indien denge sport een onderdeel of vestiging verkoopt of indien (een onderdeel of vestiging van) denge sport wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

Tenslotte kan denge sport je persoonsgegevens overdragen aan derden, indien dat wettelijk verplicht is. Voor elke andere verwerking van jouw persoonsgegevens zal denge sport je expliciete voorafgaande toestemming vragen, indien dit vereist is op grond van de AVG.

Denge sport gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je aan ons toevertrouwt. Denge sport zorgt ervoor dat jouw gegevens goed beveiligd zijn en dat alleen daartoe geautoriseerde personen binnen denge sport en haar vestigingen toegang hebben tot jouw gegevens.

Denge sport bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

In de AVG zijn een aantal rechten met betrekking tot jouw invloed op je persoonsgegevens omschreven en vastgelegd. Zo heeft iedereen het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan men bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

Uiteraard kun je in jouw club opvragen welke gegevens zij daar van jou hebben geregistreerd. Mocht je daaraan niet voldoende hebben, dan kun je een verzoek tot inzage indienen door een email te sturen naar kampen@denge-sport.nl of brief naar DENGE SPORT, De Maten 6, 8265 VA, Kampen te sturen. Doe dit onder vermelding van “privacy verzoek” en voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Dit bovenstaande geldt ook wanneer je je persoonsgegevens wenst te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking wenst aan te vragen of te laten overdragen

Jouw webbrowser zal – net als de meeste webbrowsers – automatisch cookies accepteren. Je kunt zelf de instellingen van jouw browser aanpassen. Afhankelijk van je browser en je machtigingen kun je er voor kiezen om alle cookies automatisch te weigeren. Als je hiervoor kiest, is er wel kans dat bepaalde functies van de websites die je bezoekt, waaronder de website van Denge Sport, niet meer zullen werken of door jou niet meer te gebruiken zijn.

Denge Sport behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen of actualiseren. Wij adviseren je dan ook om onze Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Huisregels

Denge Sport biedt een top fitness en groepsles ervaring voor onze leden. Om iedereen met
plezier te laten sporten, heeft Denge Sport huisregels opgesteld.

Lees hier de huisregels van Denge Sport